Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Salmopol - Malinowska Ska?aWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Dojazd samochodem do prze??czy Salmopol - parking do dyspozycji

 2. Szlaki
  • Z Prze??czy Salmopol na Malinowsk? Ska?? i z powrotem

 3. Schroniska
  • Brak

 4. Punkty widokowe
  • Malinów (1115 m. n. p. m.)
  • Malinowska Ska?a (1152 m. n. p. m.)

 5. Czasy przejścia
  • z Prze??czy Salmopol do wzniesienia Malinów (0,40 h)
  • z wzniesienia Malinów do Malinowskiej Ska?y (0,50 h)
  • z Malinowskiej Ska?y do wzniesienia Malinów (0,50 h)
  • z wzniesienia Malinów do Prze??czy Salmopol (0,30 h)

 6. Opis wycieczki
  • Trasa ?atwa i przyjemna, typowo rekreacyjna z ?adnymi widokami bez trudnych odcinków.
  • Z ?aweczki przy Malinowie warto dobrze si? rozejrze?, poniewa? przy dobrej widoczno?ci wida? jak na d?oni ?winic? i Kasprowy.
  • Szczyt Malinowskiej Ska?y jest zalesiony, wi?c niewiele wida? dooko?a, niemniej jednak po zej?ciu kilkudziesi?ciu metrów w kierunku Malinowa czerwonym szlakiem mo?na odbi? troch? w prawo na jedno zbocze, które nie jest zalesione oraz na drugie zbocze, z którego wida? ?ywiec.
  • Ze zbocza Malinowskiej Ska?y od strony ?ywca równie? oko ciesz? fragmenty Tatr, cho? bez lornetki mo?e by? trudno je dostrzec.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (29.03.2010)


  Zdj?cie 2: (29.03.2010)


  Zdj?cie 3: (29.03.2010)


  Zdj?cie 4: (29.03.2010)


  Zdj?cie 5: (29.03.2010)
  Widok na Babi? Gór?


  Zdj?cie 6: (29.03.2010)
  W ?rodkowej cz??ci zdj?cia nieznacznie zarysowuje si? fragment panoramy Tatr


Liczba opisanych wycieczek: 47