Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Wis?a Czarne - Barania GóraWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Dojazd samochodem do Wis?y Czarne - jest parking
  • PKSem te? da rad? - powrotny rozk?ad jazdy na zdj?ciu 10

 2. Szlaki
  • Z Wis?y Czarne na Barani? Gór?
  • Z Baraniej Góry do Gawlasa
  • Z Gawlasa do Wis?y Czarne

 3. Schroniska
  • Brak

 4. Punkty widokowe
  • Barania Góra (1220 m. n. p. m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Wis?y Czarne do Baraniej Góry (2h 45m)
  • Z Baraniej Góry do Magurki Wi?lanej (50 m)
  • Z Magurki Wi?lanej do Gawlasa (30m)
  • Z Gawlasa do Wis?y Czarne (2h)
  • ??czny czas przej?cia: 6,05 h

 6. Opis wycieczki
  • Bardzo przyjemna trasa. Podej?cie na Barani? zno?ne, cho? zim? najcz??ciej oblodzone. Widok z Baraniej Góry potrafi by? niesamowity, szczególnie, ?e panorama rozci?ga si? we wszystkich kierunkach. Przy ekstremalnie dobrej widoczno?ci wida? Tatry jak na d?oni. Zej?cie w kierunku Magurki Wi?lanej dostarcza kolejnych wra?e? widokowych, a trasa jest przyjemna. Zim? w ko?cowej cz??ci zej?cia ?cie?ka oblodzona tragicznie. Mo?na sobie skróci? drog? do Wis?y Czarne odbijaj?c w poln? drog? po lewej stronie (jak ju? w dole wida? Jezioro Czernia?skie) - patrz zdj?cie 3.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (05.10.2011)


  Zdj?cie 2: (05.10.2011)


  Zdj?cie 3: (05.10.2011) - w tym miejscu trzeba odbi? w lewo, ?eby zej?? szybciej na parking.


  Zdj?cie 4: (03.03.2011)


  Zdj?cie 5: (03.03.2011)


  Zdj?cie 6: (03.03.2011)


  Zdj?cie 7: (03.03.2011)


  Zdj?cie 8: (03.03.2011)


  Zdj?cie 9: (03.03.2011) - tak w?a?nie zim? wygl?da zej?cie ?ó?tym szlakiem - jest taki w?wozik, którego nie ma jak obej?? i ca?a droga zalodzona - nie omieszka?em si? tam oczywi?cie wypierdzieli?


  Zdj?cie 10: (05.10.2011)


Liczba opisanych wycieczek: 47