Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Lipowa - SkrzyczneWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Samochodem do Lipowej (jest parking ko?o hotelu, albo hotelowy za zgod?)

 2. Szlaki
  • Z Lipowej pod Malinowsk? Ska??
  • Spod Malinowskiej Ska?y na Skrzyczne
  • Ze Skrzycznego do Lipowej

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK Skczyczne (1257 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Malinowska Ska?a (1152 m.n.p.m.)
  • Skrzyczne (1257 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Lipowej pod Malinowsk? Ska?? (2h20m)
  • Spod Malinowskiej Ska?y na Maliniowsk? Ska?? (10m)
  • Z Malinowskiej Ska?y na Skrczyczne (1h30m)
  • Ze Skrzycznego do Lipowej (1h30m)
  • ??czny czas przej?cia: 5h 30m

 6. Opis wycieczki
  • Bardzo fajna, niezbyt d?uga trasa (cho? to prawie 20 km). Szczególnie przyjemna widokowo, przynajmniej póki nie odrosn? drzewa. Widoki rozci?gaj? si? w ró?nych punktach na niemal wszystkie strony - przy dobrej widoczno?ci wida? Tatry. Poni?ej zapis z GPSa (nie wiem dlaczego maksymalna wysoko?? jest b??dna)
  • Ca?kowita odleg?o??: 20,03 km
  • Ca?kowity czas: 5:10:48
  • ?rednia pr?dko??: 3,87 km/h
  • Min. wysoko??: 557 m.n.p.m.
  • Maks. wysoko??: 1299 m.n.p.m. (?)
  • Wzrost wysoko?ci: 1331 m
  • Zapisana: 27.03.2011

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (27.03.2011)


  Zdj?cie 2: (27.03.2011)


  Zdj?cie 3: (27.03.2011)


  Zdj?cie 4: (27.03.2011)


  Zdj?cie 5: (27.03.2011)


  Zdj?cie 6: (27.03.2011)


  Zdj?cie 7: (27.03.2011)


  Zdj?cie 8: (27.03.2011)


  Wykres wysoko?ci:
Liczba opisanych wycieczek: 47