Propozycje wycieczek - G?ry Opawskie

Biskupia Kopa


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Biskupia KopaWszystkie wycieczki dla: G?ry Opawskie
 1. Dojazd
  • Samochodem do Moszczanki - jest du?y asfaltowy parking

 2. Szlaki
  • Z Moszczanki prze Biskupi? Kop? do Jarno?tówek
  • Z Jarno?tówek do Moszczanki

 3. Schroniska
  • Górski Dom Turysty PTTK Pod Biskupi? Kop? (850 m.n.p.m)

 4. Punkty widokowe
  • Biskupia Kopa (891 m.n.p.m)

 5. Czasy przejścia
  • Z Moszczanki pod Szyndzielow? Kop? (30m)
  • Spod Szyndzielowej Kopy do Prze??czy Srebrnej (50m)
  • Z Prze??czy Srebrnej do Prze??czy pod Kop? (55m)
  • Z prze??czy pod Kop? na Biskupi? Kop? (30m)
  • Z Biskupiej Kopy do Jarno?tówek (1h)
  • Z Jarno?tówek do Piekie?ka (40m)
  • Z Piekie?ka do Moszczanki (50m)
  • ??czny czas przej?cia: 5h 15m

 6. Opis wycieczki
  • Trasa ?rednio ciekawa pod wzgl?dem widokowym. Gdyby na Biskupiej Kopie nie by?o wie?y widokowej, widoków nie by?oby wcale. Niemniej jednak widok z wie?y wart jest wiele, bo rozci?ga si? na wszystkie strony.
  • Zej?cie do Jarnó?tówka i przej?cie szlakiem niebieskim do Moszczanki dostarcza dodatkowych mi?ych wra?e?, ze wzgl?du na pozosta?o?ci po kopalniach odkrywkowych i odkryte du?e fragmenty ska? w wielu miejscach szlaku.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (01.05.2011)


  Zdj?cie 2: (01.05.2011) - widok z wie?y widokowej musi zapiera? dech w piersiach przy dobrej widoczno?ci.


  Zdj?cie 3: (01.05.2011) - na niebieskim szlaku mi?dzy Jarnó?tówkiem i Moszczank? jest kilka ciekawych miejsc, które warto zobaczy?


  Zdj?cie 4: (01.05.2011) - zarys Biskupiej Kopy


Liczba opisanych wycieczek: 47