Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Lipowa - Skrzyczne - Barania GóraWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Samochodem do Lipowej da rad?

 2. Szlaki
  • Z Lipowej na Skrzyczne
  • Ze Skrzycznego na Barani? Gór?
  • Z Baraniej Góry na Magurk? Radziechowsk?
  • Z Magurki Radziechowskiej do Lipowej

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK Skczyczne (1257 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Skrzyczne (1257 m.n.p.m.)
  • Malinowska Ska?a (1152 m.n.p.m.)
  • Barania Góra (1120 m.n.p.m.)
  • Wi?kszo?? trasy to jeden nieustaj?cy punkt widokowy :)

 5. Czasy przejścia
  • Z Lipowej na Skrzyczne (2h15m)
  • Ze Skrzycznego na Malinowsk? Ska?? (1h 15m)
  • Z Malinowskiej Ska?y na Gawlasa (40m)
  • Z Gawlasa na Magurk? Wi?lan? (30m)
  • Z Magurki Wi?lanej na Barani? Gór? (50m)
  • Z Baraniej Góry na Magurk? Wi?lan? (40m)
  • Z Magurki Wi?lanej na Magurk? Radziechowsk? (30m)
  • Z Magurki Radziechowskiej do Lipowej (1h 30m)
  • ??czny czas przej?cia: 8h 10m

 6. Opis wycieczki
  • Trasa niesamowita (jak dla mnie) pod wzgl?dem widokowym. Praktycznie 80% trasy, czyli od wyj?cia na Skrzyczne do po?owy zej?cia z Magurki Radziechowskiej ca?y czas wida? wszystko dooko?a. To za spraw? wyci?tych w pie? lasów na szczytach i tak pewnie pozostanie dopóki wszystko nie odro?nie, wi?c trzeba chodzi? póki pusto, chyba, ?e kto? woli las.
  • Na odcinku mi?dzy Skrzycznem, a Barani? Gór? oba te szczyty wida? niemal ca?y czas, wi?c ?atwo mo?na rozezna? si? jak? cz??? trasy ma si? za sob?.
  • Ca?kowita odleg?o??: 28,80 km (?)
  • Ca?kowity czas: 8:14:06
  • ?rednia pr?dko??: 3,50 km/h
  • Min. wysoko??: 538 m (?)
  • Maks. wysoko??: 1298 m (?)
  • Wzrost wysoko?ci: 1677 m (?)
  • Zapisana: 19.05.2011

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (19.05.2011) - To zdj?cie jest zrobione ze zbocza Skrzycznego, a to najwy?sze po lewej to szczyt Baraniej Góry. Z kolei szczyty widoczne po drodze to trasa do przej?cia.


  Zdj?cie 2: (19.05.2011) - Bardzo cz?sto na trasie wida? szlak, który trzeba przej?? lub który ma si? ju? za sob?.


  Zdj?cie 3: (19.05.2011) - Tu ju? Skrzyczne z pewnej odleg?o?ci.


  Zdj?cie 4: (19.05.2011) - Skrzyczne ze szczytu Baraniej Góry, a po lewej szlak i szczyty, którymi trzeba przejs?.


  Zdj?cie 5: (19.05.2011) - Czasem bywa i tak, ?e nie da si? przej?? normalnie...


  Zdj?cie 6: (19.05.2011) - To ju? podczas schodzenia.
  Wykres wysoko?ci:
Liczba opisanych wycieczek: 47