Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - ?winicaWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Samochodem na parking pod Ku?nicami, busem do Ku?nic.

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic na Hal? G?sienicow?
  • Z Hali G?sienicowej na ?winick? Prze??cz
  • Ze ?winickiej Prze??czy na ?winic?
  • Ze ?winicy na ?winick? Prze??cz
  • Ze ?winickiej Prze??czy na Hal? G?sienicow?
  • Z Hali G?sienicowej do Ku?nic

 3. Schroniska
  • Schronisko Murowaniec (1500 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • ?winica (2301 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Ku?nic do Prze??czy Mi?dzy Kopami (1h40m)
  • Z Prze??czy Mi?dzy Kopami na Hal? G?sienicow? (20m)
  • Z Hali G?sienicowej pod Sza?asiska (30m)
  • Spod Sza?asisk do Zielonego Stawu (30m)
  • Spod Zielonego Stawu na ?winick? Prze??cz (55m)
  • Ze ?winickiej Prze??czy na ?winic? (50m)
  • Ze ?winicy na ?winick? Prze??cz (35m)
  • Ze ?winickiej Prze??czy pod Zielony Staw (40m)
  • Spod Zielonego Stawu pod Sza?asiska (25m)
  • Spod Sza?asisk na Hal? G?sienicow? (25m)
  • Z Hali G?sienicowej na Prze??cz Mi?dzy Kopami (25m)
  • Z Prze??czy Mi?dzy Kopami do Ku?nic (1h10m)
  • ??czny czas przej?cia: 8h 25m

 6. Opis wycieczki
  • Trasa dostarcza super wra?e? widokowych niemal od samego pocz?tku. Trudno trafi? na ?adn? pogod? na ?winicy, ale jak ju? si? uda, to widok z góry jest wart wysi?ku. Przez du?? cz??? trasy mo?na ogl?da? z kilku stron, bardzo wyra?nie Ko?cielec, który robi imponuj?ce wra?enie.
  • Trasa bardzo m?cz?ca (jak dla mnie), bo do du?ej ró?nicy wysoko?ci (suma wszystkich podej?? to ponad 1,5 km w pionie) dochodzi równie? odleg?o??.
  • Podej?cie na sam? ?winic? zabezpieczone ?a?cuchami, wi?c do?? bezpiecznie, ale ?a?cuchy oznaczaj? automatycznie wi?ksz? ekspozycj? i miejsca znacznie bardziej niebezpieczne ni? w ni?szych partiach - w ko?cu nie bez powodu ?winica przoduje w statystykach ?miertelno?ci szczytów polskich Tatr.
  • Znacznie bardziej ciekawe by?oby pewnie wej?cie na ?winic? od strony Zawratu, ale w po?owie czerwca le?a? tam jeszcze ?nieg, a zjazd na ty?ku z tej wysoko?ci - mimo, ?e dostarczy?by jedynych w swoim rodzaju dozna? - z pewno?ci? zako?czy?by si? niefajnie.
  • Ca?kowita odleg?o??: 21,11 km (?)
  • Ca?kowity czas: 8:15:36
  • ?rednia pr?dko??: 2,56 km/h (1,6 mi/h)
  • Min. wysoko??: 1074 m (?)
  • Maks. wysoko??: 2342 m (?)
  • Wzrost wysoko?ci: 1709 m (?)
  • Zapisana: 12.06.2011

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (12.06.2011)


  Zdj?cie 2: (12.06.2011) - Giewont z tej strony wygl?da czadowo.


  Zdj?cie 3: (12.06.2011)


  Zdj?cie 4: (12.06.2011)


  Zdj?cie 5: (12.06.2011) - po lewej szczyt Ko?cielca, po prawej ?winicy.


  Zdj?cie 6: (12.06.2011) - widok z Prze??czy ?winickiej - wida? ?cie?k? szlaku, któr? trzeba pokona?.


  Zdj?cie 7: (12.06.2011) - widok ze szczytu


  Zdj?cie 8: (12.06.2011)


  Zdj?cie 9: (12.06.2011)


  Zdj?cie 10: (12.06.2011)
  Wykres wysoko?ci:


Liczba opisanych wycieczek: 47