Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - GiewontWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Samochodem do parkingu w pobli?e Ku?nic, busem do Ku?nic.

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic na Giewont
  • Z Giewontu do Ku?nic

 3. Schroniska
  • Schronisko na Kondratowej Hali (1335 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Kondracka Prze??cz (1725 m.n.p.m.)
  • Giewont (1894 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Ku?nice - Kondratowa Polana (1h 20m)
  • Kondratowa Polana - Kondracka Prze??cz (1h 15m)
  • Kondracka Prze??cz - Wy?nia Kondracka Prze??cz (15m)
  • Wy?nia Kondracka Prze??cz - Giewont (15m)
  • Giewont - Wy?nia Kondracka Prze??cz (10m)
  • Wy?nia Kondracka Prze??cz - Kondracka Prze??cz (10m)
  • Kondracka Prze??cz - Kontratowa Polana (55m)
  • Kondratowa Polana - Ku?nice (1h)
  • ??czny czas przej?cia: 5h 20m

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 5h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 12 km

 8. Opis wycieczki
  • Trasa praktycznie od samego pocz?tku zachwyca widokami. W ni?szych miejscach nad szlakiem rozci?ga si? panorama wy?szych partii, a w wy?szych miejscach szlaku pi?kny widok na dolin? i pozosta?e szczyty - równie? na Tatry Wysokie.
  • Ruch na ostatnim podej?ciu na Giewont i pierwszym zej?ciu z Giewontu odbywa si? jednokierunkowo - wszystko jest opisane na specjalnej tablicy.
  • Opisana trasa jest najprostszym i najszybszym sposobem wej?cia na Giewont i zej?cia z niego, cho? mo?liwo?ci jest wiele - mo?na wjecha? na Kasprowy Wierch i zej?? na Kondrack? Prze??cz i st?d wej?? na Giewont. Mo?na wej?? w sposób opisany tutaj i zej?? czerwonym szlakiem do Doliny Ma?ej ??ki lub Doliny Str??yskiej lub odwrotnie.
  • Giewont przoduje w statystykach wypadków ?miertelnych, zajmuj?c jednocze?nie pierwsze miejsce w?ród polskich szczytów je?li chodzi o liczb? samobójstw.

 9. Zdjęcia

 10. Zdj?cie 1: (14.06.2011) - najbardziej charakterystyczny krzy? w Polsce.


  Zdj?cie 2: (27.06.2010) - niebieski szlak z Kondrackiej Prze??czy


  Zdj?cie 3: (27.06.2010) - widok ze szczytu na Zakopane


  Zdj?cie 4: (27.06.2010) - Kondracka Kopa (po lewej) i Ma?o??czniak (po prawej) ze szczytu Giewontu.


  Zdj?cie 5: (06.09.2006) - czasem bywa i tak, ?e nawet krzy?a dobrze nie wida?.


  Zdj?cie 6: (06.09.2006) - kolejka do zej?cia - mimo, ?e nic nie by?o wtedy wida? i tak by? t?ok...


  Zdj?cie 7: (27.06.2010)


  Zdj?cie 8: (27.06.2010)


  Zdj?cie 9: (27.06.2010) - panorama ze szczytu.


Liczba opisanych wycieczek: 47