Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka RoztockaWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Dojazd samochodem lub busem do Palenicy Bia?cza?skiej. Je?li zdecydujemy si? na podró? samochodem op?ata za parking wynosi 20 z? za dob? i jest pobierana z góry.

 2. Szlaki
  • Asfaltem z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Roztoki
  • Z Doliny Roztoki do Doliny Pi?ciu Stawów Polskich
  • Z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich przez ?wistówk? Roztock? do Morskiego Oka
  • Z Morskiego Oka do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Asfaltem z Wodogrzmotów Mickiewicza

 3. Schroniska
  • Schronisko w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich (1669 m.n.p.m.)
  • Schronisko przy Morskim Oku (1395 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • ?wistowa Czuba (1763 m.n.p.m.)
  • Rówie? nad K?p? (1706 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza (50m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Roztoki (1h 20m)
  • Z Doliny Roztoki do Doliny Pi?ciu Stawów Polskich (40m)
  • Z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich do Morskiego Oka (1h 40m)
  • Z Morskiego Oka do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h 15m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej (40m)
  • ??czny czas przej?cia: 6h 25m

 6. Opis wycieczki
  • Trasa wyj?tkowa pod wzgl?dem widoków. Podej?cie do Doliny Pi?ciu Stawów raczy widokiem na imponuj?cy masyw po przeciwnej stronie i w dole widok Doliny Roztoki. Po wej?ciu, widok na Dolin? Pi?ciu Stawów jest tak?e niepowtarzalny. Dalej podej?cie na ?wistówk? z ka?dym metrem w gór? oferuje niezapomniane widoki na Dolin? Pi?ciu Stawów i na wij?cy si? szlak w dole, którym podchodzili?my przed chwil?. Gdy ju? Dolina Pi?ciu Stawów znika z oczu ods?ania si? kolejna panorama, która tak?e zachwyca, ale i ona ust?puje widokowi Morskiego Oka i Czarnego Stawu oraz gór ponad nimi. To jedno z niewielu miejsc gdzie mo?na oba te zbiorniki podziwia? jednocze?nie. Widokowo trasa idealna - sama przyjemno??.
  • Nie wida? tego mo?e na zdj?ciach, ale 16.06.2011 z 7 godzin, które trwa?a wycieczka, ponad 4 godziny trzeba by?o i?? w deszczu - niezapomniane wra?enia, ale i tak by?o warto dla tych widoków...
  • Ca?kowita odleg?o??: 25,22 km (?)
  • Ca?kowity czas: 6:57:46
  • ?rednia pr?dko??: 3,62 km/h
  • Min. wysoko??: 1001 m (?)
  • Maks. wysoko??: 1896 m (?)
  • Wzrost wysoko?ci: 1460 m (?)
  • Zapisana: 16.06.2011

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (16.06.2011)


  Zdj?cie 2: (16.06.2011)


  Zdj?cie 3: (16.06.2011)


  Zdj?cie 4: (16.06.2011)


  Zdj?cie 5: (16.06.2011)


  Zdj?cie 6: (16.06.2011) - widok ze szlaku na Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami.


  Zdj?cie 7: (16.06.2011) - zaraz przed zej?ciem na asfalt po stronie Morskiego Oka jest takie specyficzne miejsce, gdzie szlak przechodzi przez osuwisko.
  Wykres wysoko?ci:


Liczba opisanych wycieczek: 47