Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Kiry - Czerwone WierchyWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Dojazd samochodem lub busem do Kir

 2. Szlaki
  • Z Kir do Cudakowej Polany
  • Z Cudakowej Polany do Kondrackiej Kopy
  • Z Kondrackiej Kopy do Rówienek
  • Z Rówienek do Cudakowej Polany
  • Z Cudakowej Polany do Kir

 3. Schroniska
  • Brak

 4. Punkty widokowe
  • Ciemniak (2096 m.n.p.m.)
  • Krzesanica (2122 m.n.p.m.)
  • Ma?o??czniak (2096 m.n.p.m.)
  • Kondracka Kopa (2005 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Kir na Cudakow? Polan? (20m)
  • Z Cudakowej Polany do Chudej Prze??czki (2h 45m)
  • Z Chudej Prze??czki na Ciemniaka (40m)
  • Z Ciemniaka przez Krzesanic? na Ma?o??czniaka (40m)
  • Z Ma?o??czniaka na Kondrack? Kop? (25m)
  • Z Kondrackiej Kopy na Kondrack? Prze??cz (30m)
  • Z Kondrackiej Prze??czy do Rówienek (1h 20m)
  • Z Rówienek do Przys?opa Mi?tusiego (15m)
  • Z Przys?opa Mi?tusiego na Cudakow? Polan? (40m)
  • Z Cudakowej Polany do Kir (20m)
  • ??czny czas przej?cia: 7h 55m

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 8h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 17 km

 8. Opis wycieczki
  • Jedna z moich (i pewnie nie tylko moich) ulubionych tras pod wzgl?dem widokowym. Wierzcho?ki Czerwony Wierchów (Ciemniak, Krzesanica, Ma?o??czniak i Kondracka Kopa) znajduj? si? powy?ej pi?tra kosodrzewiny, wi?c roztaczaj?cych si? dooko?a widoków nie zas?aniaj? ?adne drzewa lub krzaki - tylko widoczno?? mo?e ograniczy? wra?enia lub ich dostarczy?.
  • Ze wzgl?du na du?e przewy?szenie (ponad kilometr ró?nicy poziomów) i du?e odleg?o?ci trasa mo?e by? m?cz?ca, jednak warto si? pom?czy?, ?eby to zobaczy?.
  • Warto pami?ta?, ?e Czerwone Wierchy, mimo, ?e wygl?daj? bardzo niewinnie i bezpiecznie, bezpieczne nie s?, bo ?agodne zbocza w wi?kszo?ci ko?cz? si? urwiskami, dlatego w ?adnym wypadku nie nale?y zbacza? ze szlaku lub szuka? innego zej?cia. Zimowe wycieczki w te okolice cz?sto ko?czy?y si? swobodnym zjazdem na ty?ku i upadkiem w przepa?? - z tymi górami, nawet w tym pozornie ?agodnym wydaniu - nie ma ?artów.

 9. Zdjęcia

 10. Zdj?cie 1: (14.09.2006)


  Zdj?cie 2: (14.09.2006)


  Zdj?cie 3: (14.09.2006)


  Zdj?cie 4: (14.09.2006)


  Zdj?cie 5: (14.09.2006)


  Zdj?cie 6: (14.09.2006)


  Zdj?cie 7: (14.09.2006)


  Zdj?cie 8: (14.09.2006)


  Zdj?cie 9: (14.09.2006)


  Zdj?cie 10: (14.09.2006)


  Zdj?cie 11: (14.09.2006)


  Zdj?cie 12: (14.09.2006)


  Zdj?cie 13: (14.09.2006)


  Zdj?cie 14: (14.09.2006)


  Zdj?cie 15: (14.09.2006)


  Zdj?cie 16: (14.09.2006)


Liczba opisanych wycieczek: 47