Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu StawówWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Samochodem lub busem do Palenicy Bia?cza?skiej. W przypadku dojazdu samochodem pobierana jest op?ata w kwocie 20 z? za ca?? dob? z góry.

 2. Szlaki
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej na Rusinow? Polan?
  • Z Rusinowej Polany na Czerwone Brze?ki
  • Z Czerwonych Brze?ków na Polan? pod Wo?oszynem
  • Z Polany pod Wo?oszynem do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Roztoki
  • Z Doliny Roztoki do Schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich
  • Spod schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich pod Ni?ni Zgon
  • Spod Ni?niego Zgonu do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza asfaltem do Palenicy Bia?cza?skiej

 3. Schroniska
  • Schronisko w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich (1669 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Rusinowa Polana (ok. 1200 m.n.p.m.)
  • Dolina Pi?ciu Stawów Polskich (1669 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej na Rusinow? Polan? (50m)
  • Z Rusinowej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h 10m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Roztoki (1h 20m)
  • Z Doliny Roztoki do Schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów (40m)
  • Ze Schroniska w Dolinie Pi?ciu Stawów pod Ni?ni Zgon (15m)
  • Spod Ni?niego Zgonu do Doliny Roztoki (30m)
  • Z Doliny Roztoki do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej (40m)
  • ??czny czas przej?cia: 6h 35m

 6. Opis wycieczki
  • Trasa ?adna widokowo, szczególnie Rusinowa Polana potrafi dostarczy? przepi?knych widoków. Równie? Dolina Pi?ciu Stawów Polskich jest wyj?tkowa widokowo - nie wspomn? o niezapomnianej szarlotce w schronisku w Dolinie Pi?ciu Stawów - co? niesamowitego.
  • Trasa po odcinku z Palenicy Bia?cza?skiej wiedzie lasem, cho? wraca na chwil? na asfalt prowadz?cy do Morskiego Oka. Przy Wodogrzmotach Mickiewicza trzeba odbi? w kierunku Doliny Roztoki. Podej?cie do Doliny Pi?ciu mo?e by? wyczerpuj?ce, jednak u góry czeka nagroda w postaci schroniska i widoku na dolin?. Podczas podchodzenia czarnym szlakiem, nied?ugo przed schroniskiem du?e wra?enie robi szlak przez ?wistówk? Roztock? (Wycieczka na ?wistówk? Roztock?). Schronisko w Dolinie Pi?ciu Stawów jest chyba jedynym schroniskiem górskim w Polsce, gdzie nie mo?na dojecha? samochodem lub innym naziemnym ?rodkiem transportu, a zaopatrzenie jest dostarczane w specjalnej windzie - stalowa lina jest widoczna z czarnego szlaku.
  • Zej?cie z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich zielonym szlakiem w pocz?tkowej cz??ci prowadzi obok Siklawy, co dostarcza dodatkowych wra?e?.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (09.09.2006) - Widok z Rusinowej Polany


  Zdj?cie 2: (09.09.2006)


  Zdj?cie 3: (09.09.2006)


  Zdj?cie 4: (09.09.2006)


  Zdj?cie 5: (09.09.2006)


  Zdj?cie 6: (09.09.2006)


  Zdj?cie 7: (09.09.2006)


Liczba opisanych wycieczek: 47