Propozycje wycieczek - Beskid Makowski

Por?ba - Lubomir


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Por?ba - LubomirWszystkie wycieczki dla: Beskid Makowski
 1. Dojazd
  • Dojazd samochodem do Por?by

 2. Szlaki
  • Z Por?by do Prze??czy Suchej
  • Z Prze??czy Suchej na ?ysin?
  • Z ?ysiny na Lubomir
  • Z Lubomira do Prze??czy Granice
  • Z Prze??czy Granice do Por?by

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK na Kud?aczach (730 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Praktycznie brak

 5. Czasy przejścia
  • Z Por?by do Prze??czy Suchej (1h)
  • Z Prze??czy Suchej na ?ysin? (30m)
  • Z ?ysiny na Lubomir (25m)
  • Z Lubomira na ?ysin? (25m)
  • Z ?ysiny do Schroniska na Kud?aczach (25m)
  • Ze Schroniska na Kud?aczach do Prze??czy Granice (20m)
  • Z Prze??czy Granice do Por?by (45m)
  • ??czny czas przej?cia: 3h 50m

 6. Opis wycieczki
  • Ca?kiem przyjemna wycieczka - taki troch? d?u?szy spacer. Widoków w sumie jak na lekarstwo, cho? kilka miejsc by?o interesuj?cych pod tym wzgl?dem.
  • Na Lubomirze jest obserwatorium astronomiczne, które mo?na odwiedza? w weekendy od 12.00 do 15.15 w czasie zimowym oraz od 14.00 do 17.15 w czasie letnim. Warto zaplanowa? wycieczk? tak, ?eby mie? mo?liwo?? odwiedzenia tego obiektu.
  • Na czerwonym szlaku na odcinku mi?dzy Lubomirem i ?ysin? mo?na odbi? w prawo (id?c oko?o 5 minut od Lubomira) na ma?? polank? z której jest bardzo ?adny widok (na zdj?ciu 8).

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (26.06.2011)


  Zdj?cie 2: (26.06.2011)


  Zdj?cie 3: (26.06.2011)


  Zdj?cie 4: (26.06.2011) - obserwatorium na Lubomirze.


  Zdj?cie 5: (26.06.2011) - Schronisko PTTK na Kud?aczach


  Zdj?cie 6: (26.06.2011)


  Zdj?cie 7: (26.06.2011)


  Zdj?cie 8: (26.06.2011) - widok z polanki w bok od szlaku.


Liczba opisanych wycieczek: 47