Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Wis?a Jawornik - Sto?ek WielkiWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Samochodem do Wis?y Jawornika na parking
  • Poci?giem z Katowic, Tychów, Pszczyny, Ustronia do stacji Wis?a Uzdrowisko
  • Powrót PKSem z Wis?y ?abajowa do Wis?y Jawornika (do samochodu) lub poci?giem ze stacji Wis?a G??bce do Wis?y Uzdrowisko (i kawa?ek pieszo do samochodu) lub prosto do Katowic przez Ustro?, Pszczyn?, Tychy, je?li kto? przyjecha? poci?giem

 2. Szlaki
  • Ze stacji Wis?a Uzdrowisko do Wis?y Jawornik (je?li przyjecha?o si? poci?giem)
  • Z Wis?y Jawornik na Prze??cz Beskidek
  • Z Prze??czy Beskidek na Sto?ek Wielki
  • Ze Sto?ka Wielkiego do Wis?y ?abajów lub Wis?y G??bce

 3. Schroniska
  • Schronisko pod Soszowem
  • Schronisko Sto?ek

 4. Punkty widokowe
  • Soszów Wielki (886 m. n. p. m.)
  • Cie?lar (918 m. n. p. m.)

 5. Czasy przejścia
  • z Wis?y Jawornik na Prze??cz Beskidek (0,50 h)
  • z Prze??czy Beskidek do Schroniska pod Soszowem (0,45 h)
  • ze Schroniska pod Soszowem na Soszów Wielki (0,10 h)
  • z Soszowa Wielkiego na Sto?ek Ma?y (0,45 h)
  • ze Sto?ka Ma?ego na Sto?ek Wielki (0,40 h)
  • ze Sto?ka Wielkiego do Wis?y ?abajów (0,30 h)
  • (opcjonalnie) z Wis?y ?abajów do Wis?y G??bce (0,30 h)
  • ??czny czas przej?cia: 3,40 h (z Wis?y Jawornik do Wis?y ?abajów)

 6. Opis wycieczki
  • Trasa bardzo przyjemna ze wzgl?du na ?atwy dojazd, liczne punkty widokowe i miejsca do odpoczynku.
  • Troch? trudno wyt?umaczy? zawi?o?ci zwi?zane z dojazdem. Na miejsce startu mo?na dosta? si? samochodem i wtedy najlepiej zaparkowa? sobie w Wi?le Jaworniku, sk?d jest 5 minut do pocz?tku czarnego szlaku. Mo?na te? przyjecha? poci?giem do Wis?y Uzdrowisko i st?d trzeba przej?? spory kawa?ek (my?l?, ?e ko?o 45 minut) szlakiem niebieskim do pocz?tku szlaku czarnego. Je?li chodzi o powrót, to je?li przyjechali?my poci?giem trzeba i?? szlakiem zielonym ze Sto?ka do Wis?y G??bce, która jest stacj? pocz?tkow? i st?d ju? jedziemy tak jak przyjechali?my. Je?li samochodem i zostawili?my go w Wi?le Jaworniku, trzeba albo zej?? szlakiem zielonym do p?tli PKS w Wi?le ?abajów, sk?d o 15:55 i o 17:55 odje?d?a PKS do Wis?y Jawornika (rozk?ad jazdy na dole - uwaga! sprawd? wyj?tki w kursowaniu PKSa poni?ej). To jest optymalne rozwi?zanie, bo nie musimy tarabani? si? asfaltem dodatkowych kilka kilometrów do poci?gu i pó?niej z poci?gu do samochodu. Je?li jednak nie zd??ymy na PKS trzeba i?? zielonym szlakiem dalej a? do Wis?y G??bce (oko?o 30 minut), sk?d poci?giem jedziemy do Wis?y Uzdrowisko i potem pieszo do Wisy Jawornik (oko?o 45 minut).
  • Dane zwi?zane z kursowaniem PKSa i zdj?cie rozk?adu aktualne na dzie? 18.04.2010r.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (18.04.2010)


  Zdj?cie 2: (18.04.2010)


  Zdj?cie 3: (18.04.2010)


  Zdj?cie 4: (18.04.2010)
  Widok ze szlaku na Czantori?


  Zdj?cie 5: (18.04.2010)


  Zdj?cie 6: (18.04.2010)


  Zdj?cie 7: (18.04.2010)
  Droga na Sto?ek (widoczny po prawej)


  Zdj?cie 8: (18.04.2010)


  Zdj?cie 9: (18.04.2010)


  Zdj?cie 10: (18.04.2010)


  Zdj?cie 11: (18.04.2010)


  Zdj?cie 12: (18.04.2010)


Liczba opisanych wycieczek: 47