Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - Zawrat - Morskie OkoWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Samchodem lub busem na Rondo Ku?nickie i do góry z buta, albo busikiem - jak kto lubi

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic do Doliny Pi?ciu Stawów Polskich
  • Z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich do Morskiego Oka
  • Z Morskiego Oka do Palenicy Bia?cza?skiej

 3. Schroniska
  • Schronisko Murowaniec (1505 m.n.p.m.)
  • Schronisko Morskie Oko (1395 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • W?a?ciwie przez ca?? tras? jest pi?knie

 5. Czasy przejścia
  • Z Ku?nic do Prze??czy Mi?dzy Kopami (1h40m)
  • Z Prze??czy Mi?dzy Kopami do Murowa?ca (20m)
  • Z Murowa?ca do Czarnego Stawu G?sienicowego (30m)
  • Z Czarnego Stawu G?sienicowego pod Zmarz?y Staw (20m)
  • Spod Zmarz?ego Stawu na Zawrat (1h20m)
  • Z Zawratu do Doliny Pi?ciu Stawów Polskich (1h)
  • Z Doliny Pi?ciu Stawów Polskich na Szpiglasow? Prze??cz (1h30m)
  • Ze Szpiglasowej Prze??czy na Szpiglasowy Wierch (15m)
  • Ze Szpiglasowego Wierchu na Szpiglasow? Prze??cz (15m)
  • Ze Szpiglasowej Prze??czy do Doliny za Mnichem (40m)
  • Z Doliny za Mnichem do Morskiego Oka (1h)
  • Z Morskiego Oka do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h15m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej (40m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 10h 40m

 7. Całkowity dystans wynosi około 28 km

 8. Opis wycieczki
  • Je?li szukasz najkrótszej mo?liwo?ci dotarcia nad Morskie Oko zobacz opis wycieczki Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko.
  • Wycieczka prowadz?ca z Ku?nic przez Zawrat, Dolin? Pi?ciu Stawów Polskich, Szpiglasowy Wierch do Morskiego Oka, to pi?kna widokowa wycieczka, cho? mo?e by? nieco niebezpieczna w okolicach Zawratu i Szpiglasowego Wierchu - zale?y jak zdefiniujemy "niebezpieczne".
  • Na odcinku przed Murowa?cem widoki dopiero si? zaczynaj? i wszystko ods?ania si? przed nami nied?ugo przed schroniskiem. Pó?niej do Czarnego Stawu G?sienicowego i dalej w gór?.
  • ?a?cuchów na Zawracie jest pod dostatkiem, nawet ze cztery klamry si? trafi?y. Przy du?ej liczbie turystów robi? si? korki i trzeba odsta? swoje, ?eby ruszy? w gór? - to g?ównie przez to, ?e trzeba przepuszcza? osoby schodz?ce, czasem dlatego, ?e pani w adidasach nie wie gdzie postawi? nog? i jak trzyma? ?a?cuch, ?eby si? nie pobrudzi?. No ale jak ju? dotrzemy do góry, to ods?ania si? przed nami widok na drug? stron? i jest pi?knie.
  • Schodzimy do Doliny Pi?ciu i znowu w gór? na Szpiglasowy - znowu ?a?cuchy, ale chyba ju? nie tyle co na Zawracie i jako? mniej hardcore'owo. Szpiglasowy (chyba jedno z niewielu miejsc z którego wida? tyle stawów na raz) robi wra?enie i pod wra?eniem schodzimy do Morskiego, co daje ?wietn? mo?liwo?? zobaczenia sobie Mnicha ze strony, z której nie wygl?da jak Mnich. Przy odrobinie szcz??cia mo?na zobaczy? tam taterników krzycz?cych co rusz "Uwaga lina". Potem Morskie i 9 km asfaltem w dó? do Palenicy Bia?cza?skiej - oczywi?cie oszcz?dzaj?c biednego konia. Tego dnia, kiedy tam by?em i tak ko? nie je?dzi? - pewnie ?mia? si? z tych, którzy ustawili si? w kolejce w oczekiwaniu na zjazd przeci??onym wozem, podczas którego czas zajmuje g?ównie w?chanie zadu konia.
  • Potem busik, który zdziera dych? za dojazd do Zakopca i mo?na da? nogom odpocz?? :)
  • Powodzenia.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (03-09-2011) Kolejka do kolejki - na moje oko z 5 godzin stania. W tym czasie by?em ju? w Dolinie Pi?ciu.


  Zdjęcie 2: (03-09-2011) Czarny Staw G?sienicowy widziany z podej?cia na Zawrat


  Zdjęcie 3: (03-09-2011)


  Zdjęcie 4: (03-09-2011)


  Zdjęcie 5: (03-09-2011)


  Zdjęcie 6: (03-09-2011) Zator - tym razem z powodu osób, które schodzi?y


  Zdjęcie 7: (03-09-2011)


  Zdjęcie 8: (03-09-2011) To ju? Orla Per?


  Zdjęcie 9: (03-09-2011)


  Zdjęcie 10: (03-09-2011)


  Zdjęcie 11: (03-09-2011)


  Zdjęcie 12: (03-09-2011) Kolejne ?a?cuchy przy podej?ciu na Szpiglasowy Wierch


  Zdjęcie 13: (03-09-2011)


  Zdjęcie 14: (03-09-2011) Szczyt Szpiglasowego


  Zdjęcie 15: (03-09-2011) Schronisko w Dolinie Pi?ciu Stawów Polskich widziane ze Szpiglasowego Wierchu


  Zdjęcie 16: (03-09-2011) To ?a?cuchy, po których wchodzi?em wcze?niej na Szpiglasow? Prze??cz


  Zdjęcie 17: (03-09-2011) Taternicy na Mnichu


  Zdjęcie 18: (03-09-2011) Schronisko Morskie Oko - pocz?tek wrze?nia, pó?ne popo?udnie, a ludzi wci?? ogrom


Liczba opisanych wycieczek: 47