Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Palenica Bia?cza?ska - RysyWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Busem lub samochodem do Palenicy Bia?cza?skiej

 2. Szlaki
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza na Rysy
  • Z Rysów do Wodogrzmotów Mickiewicza
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej

 3. Schroniska
  • Schronisko Morskie Oko (1405 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Ca?a trasa od Morskiego Oka obfituje w pi?kne widoki

 5. Czasy przejścia
  • Z Palenicy Bia?cza?skiej do Wodogrzmotów Mickiewicza (50m)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Schroniska Morskie Oko (1h10m)
  • Ze Schroniska Morskie Oko do Czarnego Stawu pod Rysami (50m)
  • Z Czarnego Stawu pod Rysami na Rysy (3h)
  • Z Rysów do Czarnego Stawu pod Rysami (2h30m)
  • Z Czarnego Stawu pod Rysami do Schroniska Morskie Oko (40m)
  • Ze Schroniska Morskie Oko do Wodogrzmotów Mickiewicza (1h)
  • Z Wodogrzmotów Mickiewicza do Palenicy Bia?cza?skiej (40m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 10h 40m

 7. Całkowity dystans wynosi około 25 km

 8. Opis wycieczki
  • Wycieczka do?? m?cz?ca, bo to jakby nie liczy? 1,5 kilometra przewy?szenia pokonane ??cznie z oko?o 18 kilometrowym odcinkiem drogi asfaltowej na Morskie Oko jednego dnia. Niemniej jednak, mimo pocz?tkowych obaw okaza?o si?, ?e nie ma tragedii.
  • Zdecydowanie nie dla osób, które maj? problem przy nadmiarze otwartej przestrzeni.
  • Bardzo du?a ilo?? miejsc, które ze wzgl?du na trudno?? zosta?y zabezpieczone ?a?cuchami - praktycznie ostatnie 400 metrów w pionie to ?a?cuch za ?a?cuchem - takie nasycenie zabezpiecze? robi wra?enie.
  • Przy du?ej liczbie ludzi (jak w moim przypadku) niestety zdarzaj? si? osoby, które nie poruszaj? si? szlakiem, tylko poza nim i na moich oczach bardzo ma?o brak?o, ?eby kamie? str?cony przez tak? osob? zrobi? komu? ni?ej krzywd?. Mam wra?enie, ?e przy du?ym ruchu na szlaku wi?ksze zagro?enie stanowi? inni ludzie, ni? sama wysoko?? i ekspozycja. Równie? przy takim du?ym ruchu trzeba si? wymija? z innymi na ?a?cuchach, przez co wszystko trwa d?u?ej.
  • Na szczycie t?ok jak w schronisku na Morskim Oku - pewnie dlatego, ?e weekend i ?adna pogoda.
  • Szlak od strony s?owackiej jest nieporównywalnie ?atwiejszy, ni? od strony polskiej - pokonuj? go nawet pi?cioletnie dzieci i t?ok na szczycie te? wynika z nap?ywu turystów tym w?a?nie szlakiem.
  • Widoki pi?kne - szczególnie Morskie Oko i Czarny Staw w ca?ej okaza?o?ci robi? ogromne wra?enie. A pó?niej szczyty, które zdobywa?o si? wcze?niej i by?y zawsze jakimi? osi?gni?ciami, które mo?na teraz ogl?da? z góry i ich znaczenie jest jakby mniejsze.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (01-10-2011) Krzy? na wysoko?ci Czarnego Stawu pod Rysami, a w tle fragment Morskiego Oka i schronisko


  Zdjęcie 2: (01-10-2011)


  Zdjęcie 3: (01-10-2011)


  Zdjęcie 4: (01-10-2011)


  Zdjęcie 5: (01-10-2011)


  Zdjęcie 6: (01-10-2011) Babia Góra z Rysów


  Zdjęcie 7: (01-10-2011)


  Zdjęcie 8: (01-10-2011) Szlak od strony S?owackiej


  Zdjęcie 9: (01-10-2011) T?oczno...


  Zdjęcie 10: (01-10-2011) T?um przy schronisku


  Zdjęcie 11: (01-10-2011) Kolejka do zej?cia


  Zdjęcie 12: (01-10-2011)


  Zdjęcie 13: (01-10-2011) Wej?cie na Rysy. Zupe?nie inaczej patrzy si? na ten obrazek jak ju? by?o si? na górze.


  Zdjęcie 14: (01-10-2011) Kolejka ch?tnych do katowania Konia


Liczba opisanych wycieczek: 47