Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Lipowa - Malinowska Ska?aWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Samochodem do Lipowej. Jest te? jaki? busik, ale nie korzysta?em - w ka?dym razie busik zatrzymuje si? na po??czeniu szlaków zielonego, ?ó?tego i niebieskiego, czyli w idealnym miejscu.

 2. Szlaki
  • Z Lipowej na Skrzyczne
  • Ze Skrzycznego na Magurk? Wi?la?sk?
  • Z Magurki Wi?la?skiej na Magurk? Radziechowsk?
  • Z Magurki Radziechowskiej do Lipowej

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK Skrzyczne (1257 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Praktycznie ca?a trasa

 5. Czasy przejścia
  • Z Lipowej na Skrzyczne (2h 15m)
  • Ze Skrzycznego na Malinowsk? Ska?? (1h 15m)
  • Z Malinowskiej Ska?y na Gawlas (40m)
  • Z Gawlasa na Magurk? Wi?la?sk? (30m)
  • Z Magurki Wi?la?skiej na Magurk? Radziechowsk? (30m)
  • Z Magurki Radziechowskiej do Lipowej (1h 30m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 7h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 22 km

 8. Opis wycieczki
  • Wycieczka pi?kna widokowo. Przy dobrej widoczno?ci przez wi?kszo?? trasy wida? Tatry i Babi? gór? oraz pasmo Ma?ej Fatry. Widoki rozci?gaj? si? na wszystkie strony.
  • Pocz?tkowa cz??? trasy ostro pod gór?, ale tylko chwil?, a potem ?agodniej ale ca?y czas pod gór?, a? do Skrzycznego - bardzo przyjemnie si? idzie i w górnej cz??ci ju? si? zaczyna ?adnie widokowo.
  • Na szczycie wychodzimy prosto na schronisko, gdzie mo?na sobie dychn?? je?li komu trzeba. A potem zaczyna si? cz???, któr? lubi? najbardziej, czyli odcinek mi?dzy Skrzycznem i Barani? Gór?, gdzie idziemy po w miar? równym - jest to spory kawa?ek, ale to sama przyjemno?? w ko?cu.
  • Na Magurce Wi?la?skiej odbijamy na czerwony szlak (chyba, ?e kto? ma si?? i?? jeszcze na Barani? - ten wariant opisa?em w wycieczce Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra). Chwil? idziemy czerwonym szlakiem i odbijamy na zielony do Lipowej.
  • Trasa bardzo dobrze oznakowana.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (04-03-2012)


  Zdjęcie 2: (04-03-2012)


  Zdjęcie 3: (04-03-2012)


  Zdjęcie 4: (04-03-2012)


  Zdjęcie 5: (04-03-2012)


  Zdjęcie 6: (04-03-2012)


  Zdjęcie 7: (04-03-2012)


  Zdjęcie 8: (04-03-2012)


  Zdjęcie 9: (04-03-2012)


  Zdjęcie 10: (04-03-2012)


Liczba opisanych wycieczek: 47