Propozycje wycieczek - Rudawy Janowickie

Czarnów - Skalnik


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Czarnów - SkalnikWszystkie wycieczki dla: Rudawy Janowickie
 1. Dojazd
  • Samochodem do Czarnowa

 2. Szlaki
  • Z Czarnowa na Skalnik
  • Ze Skalnika do Czarnowa

 3. Punkty widokowe
  • Ma?a Ostra (935 m.n.p.m.)

 4. Czasy przejścia
  • Z Czarnowa na Ma?? Ostr? (30m)
  • Z Ma?ej Ostrej na Skalnik (10m)
  • Ze Skalnika na Ma?? Ostr? (10m)
  • Z Ma?ej Ostrej do Czarnowa (25m)

 5. Całkowity czas przejścia wynosi około 1h 15m

 6. Całkowity dystans wynosi około 4 km

 7. Opis wycieczki
  • Jest to najkrótsza trasa umo?liwiaj?ca wej?cie na najwy?szy szczyt Rudaw Janowickich - Skalnik.
  • Niestety na samym Skalniku widoków brak, bo wszystko zas?aniaj? drzewa, niemniej jednak widok z Ostrej Ma?ej w pe?ni rekompensuje braki je?li tylko widoczno?? dopisze (niestety w trakcie mojej wycieczki by?a mg?a wi?c wiele nie widzia?em).
  • Trasa szybka i przyjemna, a szczególnie ciekawe jest przej?cie lasem mi?dzy Czarnowem i Ostr? Ma??, ze wzgl?du na specyficzny wygl?d otoczenia. Na Ma?ej Ostrej z kolei bardzo ciekawe formacje skalne widoczne na zdj?ciach.

 8. Zdjęcia

 9. Zdjęcie 1: (06-05-2012)


  Zdjęcie 2: (06-05-2012)


  Zdjęcie 3: (06-05-2012)


  Zdjęcie 4: (06-05-2012)


  Zdjęcie 5: (06-05-2012)


  Zdjęcie 6: (06-05-2012)


Liczba opisanych wycieczek: 47