Propozycje wycieczek - Beskid ?ywiecki

Korbielów - Pilsko
Prze??cz Lipnicka - Babia Góra
Rycerka Górna - Wielka Racza
Ska?ka - Hala Rysianka
Soblówka - Wielka Rycerzowa
Zawoja - Ma?a Babia Góra
Zawoja - Polica


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Zawoja - Ma?a Babia GóraWszystkie wycieczki dla: Beskid ?ywiecki
 1. Dojazd
  • Samochodem lub busem do Zawoi Bara?cowej. Jest tam bezp?atny parking dla samochodów. Cz?stotliwo?? kursowania busów nie jest zbyt du?a, wi?c trzeba to uwzgl?dni? w planach wycieczkowych.

 2. Szlaki
  • Z Zawoi Bara?cowej do Markowych Szczawin
  • Z Markowych Szczawin na Babi? Gór?
  • Z Babiej Góry pod M?dralow?
  • Spod M?dralowej na M?dralow?
  • Z M?dralowej pod M?dralow?
  • Spod M?dralowej na Hal? Kami?skiego
  • Z Hali Kami?skiego pod Barani Gro?
  • Spod Baraniego Gronia do Nad Czato??
  • Znad Czato?y do Zawoi Bara?cowej

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK Markowe Szczawiny (1180 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Babia Góra (1725 m.n.p.m.)
  • Ma?a Babia Góra (1517 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Zawoi Bara?cowej do Schroniska Markowe Szczawiny (1h30m)
  • Ze Schroniska Markowe Szczawiny na Babi? Gór? (1h35m)
  • Z Babiej Góry do Prze??czy Brona (50m)
  • Z Prze??czy Brona na Ma?? Babi? Gór? (30m)
  • Z Ma?ej Babiej Góry w pobli?e Hali Czarnego (50m)
  • Z pobli?a Hali Czarnego na Prze??cz Ja?owieck? Pó?nocn? (25m)
  • Z Prze??czy Ja?owieckiej Pó?nocnej pod M?dralow? (25m)
  • Spod M?dralowej na M?dralow? (10m)
  • Z M?dralowej z powrotem pod M?dralow? (10m)
  • Spod M?dralowej na Hal? Kami?skiego (15m)
  • Z Hali Kami?skiego w pobli?e Baraniego Gronia (55m)
  • Spod Baraniego Gronia Nad Czato?? (10m)
  • Znad Czato?y do Zawoi Bara?cowej (25m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 8h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 23 km

 8. Opis wycieczki
  • Przy dobrej widoczno?ci trasa pi?kna widokowo.
  • Koszt wej?cia do Babiogórskiego Parku Narodowego na dzie? 22.07.2012 to 5 z?.
  • Pocz?tkowy odcinek trasy jest ?agodny, a po chwili coraz ostrzejsze podej?cie pod gór?, praktycznie a? do samego schroniska. Ze schroniska krótki odcinek po równym (na drodze do Prze??czy Lipnickiej), a po chwili odbijamy na Per? Akademików i znowu ostro do góry.
  • Na Perci Akademików ?a?cuchy i klamry - nie bardzo du?o, ale s? to jedyne (je?li si? nie myl?) tego typu zabezpieczenia w Polsce poza Tatrami, wi?c cz?sto dla turystów id?cych do góry tym szlakiem jest to zaskoczenie. Warto równie? pami?ta?, ?e jest to szlak jednokierunkowy - idziemy tylko pod gór?.
  • Po ?a?cuchach dalsze ostre podej?cie i je?li mamy szcz??cie to na samym szczycie naszym oczom uka?e si? pi?kna panorama Tatr. Niestety o tego typu szcz??cie na Babiej bardzo trudno i najcz??ciej Tatr nie wida?.
  • Opisywan? wycieczk? odby?em 22.07.2012 - czyli ?rodek wakacji, a na górze by?o 5 stopni Celsjusza i do?? silny wiatr (cho? jak na Babi? i tak niezbyt silny). Wybieraj?c si? na t? gór? nale?y za ka?dym razem przygotowa? si? na warunki znacznie odbiegaj?ce od tego co jest na dole.
  • Dalej idziemy w kierunku Ma?ej Babiej Góry - z Prze??czy Brona nie wygl?da zbyt zach?caj?co, ale okazuje si?, ?e podej?cie nie jest wcale a? tak m?cz?ce.
  • Z Ma?ej Babiej schodzimy do?? d?ugo w dó? - po drodze mamy kilka mo?liwo?ci odbicia w kierunku schroniska lub szybszego zej?cia do Zawoi. Je?li pójdziemy dalej a? pod M?dralow? to tam mo?emy odbi? na Zawoj?. Na mojej mapie M?dralowa jest zaznaczona jako punkt widokowy - niestety w miejscu gdzie jest szczyt zaro?ni?te wszystko w ko?o drzewami, wi?c widoków brak (cho? mo?e kawa?ek dalej szlakiem co? by?o wida? - nie sprawdza?em).
  • Wracamy tak jak przyszli?my i odbijamy na zielony, którym idziemy oko?o 10-15 minut i na Hali Kami?skiego uwa?nie sprawdzamy, gdzie pojawia si? czarny szlak - to akurat ?atwo zauwa?y?, znacznie trudniej natomiast zauwa?y?, gdy kilkadziesi?t metrów dalej czarny szlak odbija niespodziewanie w prawo. Je?li tego nie przeoczymy, to idziemy, idziemy, czarny szlak znowu skr?ca w prawo (tym razem oznakowane poprawnie) i zaczyna si? b?otnista ?lizgawka (zdj?cie 12). Taplamy si? w b?ocie, taplamy, a? naszym oczom ukazuje si? informacja, ?e czarny szlak odbija z b?otnistej ?lizgawki w prawo (Zdj?cie 13). Uradowani kierujemy wzrok na miejsce w którym powinien znajdowa? si? szlak tymczasem szlaku nie ma... Znaczy jest ?cie?ka widoczna na dole, ale u góry zaro?ni?te krzakami potwornie (Zdj?cie 14). Niestety nie wzi??em tego dnia ze sob? maczety do przecierania szlaków dlatego kontynuowa?em schodzenie b?otnist? ?lizgawk? a? do drogi utwardzanej, gdzie skr?ci?em w prawo i po kilkuset metrach znalaz?em ponownie czarny szlak. Potem schodzimy w dó? a? do drogi i skr?camy w lewo na ?ó?ty szlak. Chwil? ?ó?tym i od razu jak zauwa?ymy niebieski odbijamy w prawo w asfaltow? drog? - potem ju? bez problemu niebieskim do celu.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (22-07-2012)


  Zdjęcie 2: (22-07-2012)


  Zdjęcie 3: (22-07-2012)


  Zdjęcie 4: (22-07-2012)


  Zdjęcie 5: (22-07-2012)


  Zdjęcie 6: (22-07-2012)


  Zdjęcie 7: (22-07-2012)


  Zdjęcie 8: (22-07-2012)


  Zdjęcie 9: (22-07-2012)


  Zdjęcie 10: (22-07-2012)


  Zdjęcie 11: (22-07-2012)


  Zdjęcie 12: (22-07-2012) B?otniste zej?cie czarnym szlakiem - ?lizgawka w?a?ciwie


  Zdjęcie 13: (22-07-2012) Gdzie prowadzi czarny szlak ?


  Zdjęcie 14: (22-07-2012) Aaa - prowadzi w krzaki !


  Zdjęcie 15: (22-07-2012) Babia Góra (po lewej) wygl?da z tej perspektywy na mniejsz? od Ma?ej Babiej Góry (po prawej)


  Zdjęcie 16: (22-07-2012)


Liczba opisanych wycieczek: 47