Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - Kozi WierchWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Do Ku?nic mo?na dojecha? busem zarówno z dworca w Zakopanem, jak i z Ronda Jana Paw?a II. Mo?na te? pieszo, ale od ronda to oko?o 30 minut.

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic pod Zmarz?y Staw
  • Spod Zmarz?ego Stawu na Kozi? Prze??cz
  • Z Koziej Prze??czy do Prze??czki nad Buczynow? Dolink?
  • Z Prze??czki nad Buczynow? Dolink? do Koziej Dolinki
  • Z Koziej Dolinki nad Zmarz?y Staw
  • Znad Zmarz?ego Stawu pod Zmarz?y Staw
  • Spod Zmarz?ego Stawu do Ku?nic

 3. Schroniska
  • Schronisko Murowaniec (1500 m. n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Kozi Wierch (2291 m. n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Ku?nic do Prze??czy mi?dzy Kopami (1h40m)
  • Z Prze??czy Mi?dzy Kopami na Hal? G?sienicow? (20m)
  • Z Hali G?sienicowej do Czarnego Stawu G?sienicowego (30m)
  • Z Czarnego Stawu G?sienicowego pod Zmarz?y Staw (30m)
  • Spod Zmarz?ego Stawu na Kozi? Prze??cz (1h)
  • Z Koziej Prze??czy na Prze??czk? nad Buczynow? Dolin? (2h15m)
  • Z Prze??czki nad Buczynow? Dolin? pod Zmarz?y Staw (1h20m)
  • Spod Zmarz?ego Stawu pod Czarny Staw G?sienicowy (30m)
  • Spod Czarnego Stawu G?sienicowego na Hal? G?sienicow? (20m)
  • Z Hali G?sienicowej na Prze??cz mi?dzy Kopami (25m)
  • Z Prze??czy mi?dzy Kopami do Ku?nic (1h10m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 9h 35m

 7. Całkowity dystans wynosi około 20 km

 8. Opis wycieczki
  • Wycieczk? zaczynamy w Ku?nicach kieruj?c si? na Bocza? i Skupniów Up?az by dotrze? do Schroniska Murowaniec. Ju? w po?owie tej cz??ci trasy zaczynaj? si? ?adne widoki - po prawej zobaczymy Giewont, a za plecami przy dobrej widoczno?ci zarys Babiej Góry, a pó?niej ju? cudne widoki na Tatry Wysokie, Kasprowy, ?winic?, Ko?cielec i Orl? Per?.
  • Do Koziej Prze??czy zdarzy?o si? kilka ?a?cuchów, ale nic strasznego. Natomiast to jest ostatnie miejsce, gdzie mo?emy przemy?le?, czy na pewno chcemy pcha? si? na Orl? Per?. Co prawda jest multum ?a?cuchów i klamer, które sprawiaj?, ?e dopóki si? mocno trzymamy, to jest bezpiecznie, ale jest te? wiele miejsc, gdzie nie ma ?a?cuchów, a utrata równowagi sko?czy si? krótkim, mimo, ?e pe?nym wra?e? swobodnym lotem. Je?li jednak zdecydujemy si? na Orl? Per? i skr?cimy na czerwony szlak w kierunku Koziego Wierchu czekaj? nas niezapomniane wra?enia zwi?zane z kurczowym trzymaniem si? ?a?cucha, wspinaniem si? po klamrach i zastanawianiem, czy na pewno dojdziemy w jednym kawa?ku do ko?ca. Widoki pewnie s? niesamowite, niestety nie by?o mi dane si? o tym przekona?, bo widoczno?? by?a delikatnie mówi?c gówniana. Oczywi?cie wszystko ods?oni?o si? pi?knie jak zlaz?em ju? do Murowa?ca, ale nie ma co narzeka? - w ko?cu zlaz?em o w?asnych si?ach, a to najwa?niejsze.
  • Proponowany w wycieczce jako zej?cie z Orlej Perci ?leb Kulczy?skiego jest w mojej ocenie odcinkiem mocno niebezpiecznym, mimo, ?e to ju? nie Orla, jako, ?e jest sporo miejsc, które a? prosz? si? o ?a?cuchy, a ?a?cuchów brak (chyba, ?e ja taki wra?liwy jestem), dodatkowo jak ju? te miejsca si? sko?cz?, to zaczyna si? odcinek na którym trzeba i?? po lu?nych kamieniach w kierunku gdzie wydaje nam si?, ?e znajduje si? dalsza cz??? szlaku. Na tym w?a?nie odcinku nie omieszka?em si? spektakularnie wypierdzieli? jak mi kamie? spod nóg wyjecha?. Dobrze, ?e sta?o si? to na dole, a nie u góry. Dalej schodzimy z powrotem do Murowa?ca i wracamy jak przyszli?my.
  • Po przej?ciu odcinka z Kozim Wierchem mo?na zamiast i?? w kierunku ?lebu Kulczy?skiego zej?? od razu czarnym szlakiem prosto do Doliny Pi?ciu Stawów i zej?? do Palenicy Bia?cza?skiej - wydaje mi si?, ?e tak jest ?atwiej i szybciej, ni? wraca? opisan? tras? do Ku?nic. Je?li kto? jednak zdecyduje si? wraca?, to zamiast i?? ponownie przez Bocza?, mo?na zej?? szlakiem ?ó?tym do Doliny Jaworzynki.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (18-09-2012) Czarny Staw G?sienicowy


  Zdjęcie 2: (18-09-2012)


  Zdjęcie 3: (18-09-2012)


  Zdjęcie 4: (18-09-2012)


  Zdjęcie 5: (18-09-2012)


  Zdjęcie 6: (18-09-2012)


  Zdjęcie 7: (18-09-2012)


  Zdjęcie 8: (18-09-2012)


  Zdjęcie 9: (18-09-2012)


  Zdjęcie 10: (18-09-2012)


  Zdjęcie 11: (18-09-2012)


  Zdjęcie 12: (18-09-2012)


Liczba opisanych wycieczek: 47