Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Ku?nice - Kasprowy WierchWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Samochodem do Ronda i z buta do Ku?nic, albo busem do Ku?nic

 2. Szlaki
  • Z Ku?nic do Schroniska na Kondratowej Hali
  • Ze Schroniska na Kondratowej Hali na Prze??cz pod Kondrack? Kop?
  • Z Prze??czy pod Kondrack? Kop? na Kasprowy Wierch
  • Z Kasprowego Wierchu do Ku?nic

 3. Schroniska
  • Hotel górski na Kalatówkach (1198 m.n.p.m.)
  • Schronisko na Kondratowej Hali (1335 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Ca?a trasa

 5. Czasy przejścia
  • Z Ku?nic do Polany Kalatówki (35m)
  • Z Polany Kalatówki do Schroniska na Kondratowej Hali (40m)
  • Ze Schroniska na Kondratowej Hali na Prze??cz Pod Kondrack? Kop? (1h 20m)
  • Z Prze??czy pod Kondrack? Kop? na Kasprowy Wierch (1h 40m)
  • Z Kasprowego Wierchu na My?lenickie Turnie (1h 15m)
  • Z My?lenickich Turni do Ku?nic (1h)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 6h 40m

 7. Całkowity dystans wynosi około 16 km

 8. Opis wycieczki
  • Wycieczka wyj?tkowa widokowo. Praktycznie od Schroniska na Kondratowej Hali zaczynaj? si? widoki i ko?cz? si? dopiero za My?lenickimi Turniami. Ze wzgl?du na wyj?tkowe widoki odcinek mi?dzy Kasprowym i prze??cz? pod Kondrack? Kop? nale?y do moich ulubionych. Doskonale wida? Giewont, ?winic?, Rysy, Krywa?, Czerwone Wierchy i wiele innych pi?knych szczytów.
  • Trasa nie jest trudna, szczególnie latem, cho? jest tu wiele odcinków, które nie wygl?daj? gro?nie, ale upadek mo?e sko?czy? si? tragicznie. Tym razem jak wida? na zdj?ciach trafi? si? znienacka ?nieg i by?o do?? ?lisko, ale ca?a masa ludzi, których mija?em da?a rad?, wi?c chyba nie by?o najgorzej.
  • Zej?cie przez My?lenickie Turnie do?? przyd?ugie, ale z kilku alternatyw i tak chyba najkrótsze i najszybsze (oczywi?cie poza zjazdem kolejk?).

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (21-09-2012)


  Zdjęcie 2: (21-09-2012)


  Zdjęcie 3: (21-09-2012)


  Zdjęcie 4: (21-09-2012)


  Zdjęcie 5: (21-09-2012)


  Zdjęcie 6: (21-09-2012)


  Zdjęcie 7: (21-09-2012)


  Zdjęcie 8: (21-09-2012)


  Zdjęcie 9: (21-09-2012)


  Zdjęcie 10: (21-09-2012)


  Zdjęcie 11: (21-09-2012)


  Zdjęcie 12: (21-09-2012)


  Zdjęcie 13: (21-09-2012)


  Zdjęcie 14: (21-09-2012)


  Zdjęcie 15: (21-09-2012)


  Zdjęcie 16: (21-09-2012)


Liczba opisanych wycieczek: 47