Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Szczyrk - SalmopolWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Samochodem najwygodniej dojecha? do miejsca, w którym niebieski szlak odbija z g?ównej drogi w boczn? - jad?c od Prze??czy Salmopolskiej pierwsza ulica w prawo za wyci?giem. W pobli?u tego skrzy?owania (od strony wyci?gu) przy chodniku s? bezp?atne miejsca parkingowe i tam zawsze zostawiam samochód.

 2. Szlaki
  • Ze Szczyrku na Skrzyczne
  • Ze Skrzycznego do Malinowskiej Ska?y
  • Z Malinowskiej Ska?y do Prze??czy Karkoszczonki
  • Z Prze??czy Karkoszczonki do Szczyrku

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK Skczyczne (1257 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Malinowska Ska?a (1152 m.n.p.m.)
  • Skrzyczne (1257 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Ze Szczyrku na Hal? Jaworzyn? (1h15m)
  • Z Hali Jaworzyny na Skrzyczne (1h00m)
  • Ze Skrzycznego na Malinowsk? Ska?? (1h15m)
  • Z Malinowskiej Ska?y na Prze??cz Salmopolsk? (1h10m)
  • Z Prze??czy Salmopolskiej na Prze??cz Karkoszczonk? (2h15m)
  • Z Prze??czy Karkoszczonki do Szczyrku (1h00m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 7h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 23 km

 8. Opis wycieczki
  • Wej?cie na Skrzyczne wi??e si? z pokonaniem przewy?szenia oko?o 700 metrów (tak przynajmniej pokaza? mi dzisiaj wysoko?ciomierz barometryczny) i przy tym nachyleniu jakie jest na Skrzycznem mo?na po?wiczy? kondycj?. Uda?o mi si? tam wej?? w 1h15m bez robienia przerw - wprawdzie ?aden to rekord, ale mnie cieszy.
  • Ze Skrzycznego zaczyna si? cz??? widokowa - przynajmniej dopóki nie zaro?nie drzewami, które powoli ju? zaczynaj? si? pojawia? wokó? szlaku. Tu nigdy si? nie zawiod?em - zawsze by?o czym oczy nacieszy? - nawet jak nie wida? Tatr, czy tylko zarys Babiej góry, to i tak jest przyjemnie.
  • Przy Malinowskiej Skale odbijamy w prawo na czerwony szlak i poza jednym, krótkim podej?ciem schodzimy w dó? a? do Prze??czy Salmopolskiej, tam przechodzimy przez drog? i idziemy dalej czerwonym szlakiem, który mo?e si? po pewnym czasie nieco d?u?y?.
  • Ostatecznie, gdy Klimczok wyrasta przed nami w ca?ej okaza?o?ci docieramy do rozwidlenia, na którym skr?camy w prawo na ?ó?ty szlak i ostro schodzimy w dó?, a potem ju? asfaltem do g?ównej drogi, gdzie skr?camy w prawo i jeszcze kilkana?cie minut do skrzy?owania przy którym zacz?li?my wycieczk?.
  • Ca?o?? trasy to oko?o 23 km, nie jest jako? strasznie wymagaj?ca, tylko dystans robi swoje. Na mapie mam to rozpisane na 8h, ale da si? przej?? w 6h.
  • Powodzenia !

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (31-08-2013)


  Zdjęcie 2: (31-08-2013)


  Zdjęcie 3: (31-08-2013)


  Zdjęcie 4: (31-08-2013)


  Zdjęcie 5: (31-08-2013)


  Zdjęcie 6: (31-08-2013)


Liczba opisanych wycieczek: 47