Propozycje wycieczek - Tatry

Cyrhla - Wielki Kopieniec
Dolina Chocho?owska - Starorobocia?ski Wierch
Kiry - Czerwone Wierchy
Ku?nice - ?winica
Ku?nice - ?winica - Kozia Prze??cz
Ku?nice - Giewont
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kasprowy Wierch
Ku?nice - Kopa Kondracka
Ku?nice - Kozi Wierch
Ku?nice - Zawrat - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - ?wistówka Roztocka
Palenica Bia?cza?ska - Dolina Pi?ciu Stawów
Palenica Bia?cza?ska - Morskie Oko
Palenica Bia?cza?ska - Rysy
Palenica Bia?cza?ska - Szpiglasowy Wierch
Zakopane - Nosal


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Cyrhla - Wielki KopieniecWszystkie wycieczki dla: Tatry
 1. Dojazd
  • Mo?na albo dojecha? busem jad?cym w kierunku Palenicy Bia?cza?skiej (na busie b?dzie pewnie napis Morskie Oko), tylko je?li busy je?d?? pe?ne, mo?e by? problem z powrotem tym samym sposobem.
  • Mo?na te? autem zatrzyma? si? za darmo przy drodze zaraz przy pocz?tku szlaku - tam si? mie?ci do czterech samochodów, albo nieco wy?ej po lewej stronie za zgod? w?a?ciciela posesji (ostatnio ta zgoda kosztowa?a dych?).

 2. Szlaki
  • Z Toporowej Cyrhli na Wielki Kopieniec
  • Z Wielkiego Kopie?ca do Toporowej Cyrhli

 3. Punkty widokowe
  • Wielki Kopieniec (1328 m.n.p.m.)

 4. Czasy przejścia
  • Z Toporowej Cyrhli na Polan? Kopieniec (50m)
  • Z Polany Kopieniec na Wielki Kopieniec (15m)
  • Z Wielkiego Kopie?ca na Polan? Kopieniec (15m)
  • Z Polany Kopieniec do Toporowej Cyrhli (45m)

 5. Całkowity czas przejścia wynosi około 2h 0m

 6. Całkowity dystans wynosi około 7 km

 7. Opis wycieczki
  • To jedna z najkrótszych wycieczek w Tatry, która dostarcza tak ciekawych widoków. Czas przej?cia w jedn? stron? to oko?o godzina, wymaga pokonania przewy?szenia ponad 300 metrów, co nie jest m?cz?ce, a przyjemno?? z podziwianej panoramy ogromna.
  • Sam szlak na gór? nie jest bardzo wymagaj?cy, cho? niektóre miejsca w deszczu mog? by? ?liskie, nie wspominaj?c o tym, ?e na pewno b?d? bardzo ?liskie i niebezpieczne zim?.
  • Na Wielki Kopieniec mo?na wej?? lub z niego zej?? z dwóch stron, podej?cie od strony Toporowej Cyrhli jest ?agodniejsze, podczas gdy to od strony Polany Olczyska jest bardziej strome.

 8. Zdjęcia

 9. Zdjęcie 1: (22-09-2012) W tej oto budce, w ?rodku lasu uiszcza si? op?at? za wej?cie do Parku :)


  Zdjęcie 2: (22-09-2012)


  Zdjęcie 3: (22-09-2012) Babia Góra widziana z podej?cia na Wielki Kopieniec


  Zdjęcie 4: (22-09-2012) Giewont


  Zdjęcie 5: (22-09-2012)


  Zdjęcie 6: (22-09-2012)


Liczba opisanych wycieczek: 47