Propozycje wycieczek - Beskid ?ywiecki

Korbielów - Pilsko
Prze??cz Lipnicka - Babia Góra
Rycerka Górna - Wielka Racza
Ska?ka - Hala Rysianka
Soblówka - Wielka Rycerzowa
Zawoja - Ma?a Babia Góra
Zawoja - Polica


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Zawoja - PolicaWszystkie wycieczki dla: Beskid ?ywiecki
 1. Dojazd
  • Najwygodniejszy dojazd samochodem, ale do Zawoi kursuj? te? busy - wi?kszo?? z Krakowa i Suchej Beskidzkiej

 2. Szlaki
  • Z Zawoi Centrum na Prze??cz Kuca?ow?
  • Z Prze??czy Kuca?owej na Okr?glic?
  • Z Okr?glicy na Polic?
  • Z Policy na Kiczork?
  • Z Kiczorki do rozwidlenia szlaków
  • Z rozwidlenia szlaków do Zawoi
  • Asfaltem do Centrum Zawoi

 3. Schroniska
  • Schronisko na Hali Krupowej (1152 m. n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Prze??cz Kuca?owa (1148 m. n.p.m.)
  • Polica (1369 m. n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Centrum Zawoi do rozwidlenia na szlak niebieski (2h00m)
  • Z rozwidlenia ze szlakiem niebieskim do Z?otej Grapy (1h10m)
  • Ze Z?otej Grapy na Prze??cz Kuca?ow? (20m)
  • Z Prze??czy Kuca?owej na Okr?glic? (15m)
  • Z Okr?glicy na Prze??cz Kuca?ow? (15m)
  • Z Prze??czy Kuca?owej do Z?otej Grapy (20m)
  • Ze Z?otej Grapy na Polic? (20m)
  • Z Policy na Kiczork? (40m)
  • Z Kiczorki w pobli?e Mosornego Gronia (40m)
  • Z pobli?a Mosornego Gronia do g?ównej ulicy w Zawoi (1h25m)
  • G?ówn? ulic? do Centrum (30m)

 6. Całkowity czas przejścia wynosi około 8h 0m

 7. Całkowity dystans wynosi około 24 km

 8. Opis wycieczki
  • Wycieczk? zaczynamy w centrum Zawoi ko?o ko?cio?a na zielonym szlaku. Pierwotnie planowa?em zacz?? w innym miejscu, ale nie mog?em go znale??. Równie? id?c zielonym szlakiem pod gór? planowa?em odbi? na niebieski, ale najwyra?niej przegapi?em rozga??zienie - kiepsko tego dnia by?o najwyra?niej z moj? spostrzegawczo?ci?. Tak wi?c chc?c nie chc?c pod??a?em tym zielonym szlakiem a? do Z?otej Grapy. Tutaj bardziej zm?czeni mog? skr?ci? od razu w kierunku Policy (oszcz?dno?? oko?o 1h), cho? my?l?, ?e warto i?? w kierunku schroniska, bo widok z Hali Kuca?owej jest ca?kiem fajny - a co najwa?niejsze wida? by?o Tatry (wprawdzie tylko zarys, ale mi to wystarczy). Z Hali par? minut do schroniska, gdzie mo?na sobie odpocz??.
  • Jak ju? jeste?my wypocz?ci mo?na wej?? na Okr?glic?, gdzie znajduje si? klimatyczna Kaplica Matki Bo?ej Opiekunki Turystów - warto zobaczy?. Wracamy t? sam? drog? przez Prze??cz Kuca?ow? do Z?otej Grapy gdzie wcze?niej dotarli?my szlakiem zielonym, ale tym razem idziemy prosto czerwonym na Polic?. Z podej?cia widoki te? ca?kiem sobie i w ko?cu na szczycie wida? Babi?, ko?o której kr?cimy si? przecie? od pocz?tku wycieczki, a wida? j? dopiero teraz. Na szczycie Policy znajduje si? tablica pami?tkowa po?wi?cona ofiarom katastrofy lotniczej jaka mia?a miejsce na zboczu Policy w 1969 roku (zdj?cie 10).
  • Z Policy ruszamy w kierunku Kiczorki, gdzie zgodnie z informacj? na mojej mapie powinien by? punkt widokowy, ale jako? go tam nie znalaz?em - jest tylko jedno miejsce, z którego fajnie wida? Babi? Gór?. Z Kiczorki zaczynamy schodzenie klimatycznym odcinkiem szlaku ?ó?tego. ?ó?ty szlak zaczynaj?cy si? na szczycie ??czy si? pó?niej ze szlakiem niebieskim (kto? my?la? inaczej co wida? na zdj?ciu 11), jednak pó?niej oba szlaki rozdzielaj? si? i my schodzimy do Zawoi szlakiem niebieskim. Po drodze mo?emy odbi? dos?ownie kilkadziesi?t metrów na Wodospad Mosorczyk widoczny na zdj?ciu 14 - te? warto zerkn??. Nied?ugo pó?niej pojawia si? asfalt, którym dochodzimy do g?ównej drogi, skr?camy w prawo i po pó?godzinnym marszu jeste?my z powrotem w miejscu startu.

 9. Zdjęcia

 10. Zdjęcie 1: (13-10-2013)


  Zdjęcie 2: (13-10-2013)


  Zdjęcie 3: (13-10-2013)


  Zdjęcie 4: (13-10-2013) Widok na Okr?glic?


  Zdjęcie 5: (13-10-2013) Schronisko na Hali Krupowej


  Zdjęcie 6: (13-10-2013) Kapliczka Matki Bo?ej Opiekunki Turystów


  Zdjęcie 7: (13-10-2013) Kapiczka w ?rodku


  Zdjęcie 8: (13-10-2013)


  Zdjęcie 9: (13-10-2013) Babia Góra widziana ze szczytu Policy


  Zdjęcie 10: (13-10-2013) Tablica pami?tkowa pami?ci ofiar katastrofy lotniczej na zboczu Policy


  Zdjęcie 11: (13-10-2013)


  Zdjęcie 12: (13-10-2013)


  Zdjęcie 13: (13-10-2013)


  Zdjęcie 14: (13-10-2013) Wodospad Mosorczyk


  Zdjęcie 15: (13-10-2013)


Liczba opisanych wycieczek: 47