Propozycje wycieczek - Beskid ?l?ski

Brenna - Trzy Kopce Wi?la?skie
Jaworze ?rednie - Klimczok
Lipowa - Malinowska Ska?a
Lipowa - Skrzyczne
Lipowa - Skrzyczne - Barania Góra
Salmopol - Malinowska Ska?a
Salmopol - Trzy Kopce Wi?la?skie
Szczyrk - Salmopol
Szczyrk - Skrzyczne
Ustro? Polana - Chata na Or?owej
Ustro? Polana - Czantoria
W?gierska Górka - Barania Góra
Wis?a Czarne - Barania Góra
Wis?a Jawornik - Sto?ek Wielki


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
W?gierska Górka - Barania GóraWszystkie wycieczki dla: Beskid ?l?ski
 1. Dojazd
  • Samochodem do W?gierskiej Górki
  • Komunikacj? publiczn? do W?gierskiej Górki

 2. Szlaki
  • Z W?gierskiej Górki do Fajkówki
  • Z Fajkówki na Barani? Gór?
  • Z Baraniej Góry do W?gierskiej Górki

 3. Schroniska
  • Brak

 4. Punkty widokowe
  • Barania Góra (1220 m.n.p.m.)
  • Hala Radziechowska (1040 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z W?gierskiej Górki do Fajkówki (2,50h)
  • Z Fajkówki na Barani? Gór? (1,45h)
  • Z Baraniej Góry na Magurk? Wi?lan? (0,40h)
  • Z Magurki Wi?lanej na Magurk? Radziechowsk? (0,30h)
  • Z Magurki Radziechowskiej na Hal? Radziechowsk? (0,20h)
  • Z Hali Radziechowskiej do W?gierskiej Górki (1,55h)
  • ??czny czas przej?cia: 8,10 h

 6. Opis wycieczki
  • Pocz?tkowa cz??? trasy do?? przyjemna, cho? szlak mocno zaniedbany i zniszczony przez wywózk? drewna. W pó?niejszej cz??ci szlaku zielonego bardzo z?e oznakowanie, momentami bardzo ?atwo zgubi? drog?. Od pocz?tku szlaku czarnego praktycznie brak drzew - je?li wycieczka odbywa si? w s?o?cu najbli?sze 4-5 godzin nie ma co liczy? na cho?by odrobin? cienia podczas poruszania si? po szlaku. Z Baraniej Góry widok sympatyczny, mo?na sobie odpocz?? na ?aweczce. Podczas powrotu szlakiem czerwonym kilka razy schodzi si? w dó? ?eby podej?? do góry. Nadal w?drówka odbywa si? na otwartej przestrzeni, wi?c widoki s? ?adne, cho? cienia brak. Czerwony szlak od jest oznakowany bardzo dobrze, poza cz??ci? bezpo?rednio przy Baraniej Górze, gdzie mo?na mie? pewne w?tpliwo?ci któr?dy i??. Ogólnie trasa przyjemna cho? nieco d?uga, szczególnie gdy s?o?ce daje popali?.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (22.07.2010)


  Zdj?cie 2: (22.07.2010)


  Zdj?cie 3: (22.07.2010)


  Zdj?cie 4: (22.07.2010)


  Zdj?cie 5: (22.07.2010)


  Zdj?cie 6: (22.07.2010)


Liczba opisanych wycieczek: 47