Propozycje wycieczek - Beskid ?ywiecki

Korbielów - Pilsko
Prze??cz Lipnicka - Babia Góra
Rycerka Górna - Wielka Racza
Ska?ka - Hala Rysianka
Soblówka - Wielka Rycerzowa
Zawoja - Ma?a Babia Góra
Zawoja - Polica


Kontakt
Mapa Tatr
Mapa Bieszczad
licznik
Rycerka Górna - Wielka RaczaWszystkie wycieczki dla: Beskid ?ywiecki
 1. Dojazd
  • Samochodem lub komunikacj? publiczn? do Rycerki Górnej Kolonii (jak si? dojedzie do rozjazdu gdzie jest równie? rozwidlenie szlaków na ?ó?ty i zielony i pojedzie si? w prawo tak jak szlak ?ó?ty, to na ko?cu drogi zaraz przed zakazem wjazdu jest po lewej stronie du?y parking dla samochodów).

 2. Szlaki
  • Z Rycerki Górnej Kolonii na Wielk? Racz?
  • Z Wielkiej Raczy do Prze??czy Przegibek
  • Z Prze??czy Przegibek do Schroniska Na Przegibku
  • Ze Schroniska Na Przegibku do Rycerki Górnej Kolonii

 3. Schroniska
  • Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy (1236 m.n.p.m.)
  • Schronisko PTTK na Przegibku (1000 m.n.p.m.)

 4. Punkty widokowe
  • Wielka Racza (1236 m.n.p.m.)

 5. Czasy przejścia
  • Z Rycerki Górnej Kolonii na Wielk? Racz? (2,00h)
  • Z Wielkiej Raczy do Prze??czy pod Or?em (0,20h)
  • Z Prze??czy pod Or?em do Prze??czy ?rubita (0,25h)
  • Z Prze??czy ?rubita do Prze??czy pod Bani? (1,15h)
  • Z Prze??czy pod Bani? do Prze??czy Przegibek (0,15h)
  • Z Prze??czy Przegibek do Schroniska PTTK na Przegibku (0,10h)
  • Ze Schroniska PTTK na Przegibku do Rycerki Górnej Kolonii (0,55h)
  • ??czny czas przej?cia: 5,05 h

 6. Opis wycieczki
  • Bardzo przyjemna trasa. Na pocz?tek fajne podej?cie na Wielk? Racz? i super widok ze specjalnie przygotowanego miejsca widokowego. Jest tu schronisko, du?o miejsca, ?eby odpocz??. Dalsza droga tylko na pocz?tku zachwyca widokami, bo dalej odbywa si? w lesie lub miejscach, gdzie widoków nie ma, ale idzie si? za to ca?kiem przyjemnie. Na Prze??czy Przegibek w zale?no?ci od tego ile jest czasu mo?na odbi? na Wielk? Rycerzow? szlakiem czerwonym i wróci? np. szlakiem niebieskim - tam równie? jest schronisko. Jest to jednak tylko opcja, bo idziemy dalej do schroniska Na Przegibku, gdzie znowu mo?na odpocz?? i dalej do Rycerki Górnej Kolonii, gdzie trasa si? ko?czy. Ogólnie bardzo przyjemna trasa, niezbyt trudna, bez szczególnie trudnych podej?? - sama rado??.

 7. Zdjęcia

 8. Zdj?cie 1: (10.08.2010)


  Zdj?cie 2: (10.08.2010)


  Zdj?cie 3: (10.08.2010)


  Zdj?cie 4: (10.08.2010)


  Zdj?cie 5: (10.08.2010)


  Zdj?cie 6: (10.08.2010)


  Zdj?cie 7: (10.08.2010)


  Zdj?cie 8: (10.08.2010)


  Zdj?cie 9: (10.08.2010)


  Zdj?cie 10: (10.08.2010) - ostatnia górka po prawej stronie to Wielka Racza, a górki na lewo od niej to trasa, któr? trzeba zrobi?, ?eby doj?? do miejsca, gdzie zrobione zosta?o to zdj?cie, czyli w pobli?e Prze??czy Przegibek - wydaje si? sporo, ale to tylko wra?enie :)


Liczba opisanych wycieczek: 47